Coaching

o nas

Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga osobom lub organizacjom w lepszym rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coach pracuje z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Coach zapewnia nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym. Coach pomaga ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia.

Badania NPS

NPS

Nasz adres

Direction Group Poland
ul. Andersa 38A
15-113 Białystok
woj. podlaskie

Dane kontaktowe

tel. 85 662 37 40
fax. 85 662 37 41
www.directiongroup.pl
nps@directiongroup.pl
biuro@directiongroup.pl

Dojazd

Nasi Partnerzy

Copyright © Direction Group Poland 2020

Przejdź do góry